Du er her

Om Olivia Assistanse

Alle har rett til styring i eget liv. Dette er utgangspunktet for Olivia Assistanse. Vi leverer brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til personer med vedtak om BPA fra sin kommune, uavhengig av funksjonsnedsettelse. Vi legger til rette for at din personlige assistentordning blir best mulig tilpasset deg og dine behov.

Vi baserer vårt konsept på mer enn 25 års erfaring med BPA. Som et heleid datterselskap i Team Olivia, er vi del av en av Nordens største private aktører innen omsorg og helse. Det gir stabilitet og muligheten til å trekke veksler på Team Olivia sine systemer og store fagmiljø –  og samtidig være nære og tilgjengelige for våre kunder.

Olivia Assistanse jobber fortløpende med å få konsesjon til å levere BPA-tjenester i kommuner som krever dette. Per juli 2018 er vi godkjent leverandør av BPA i følgende kommuner: Elverum, Etne, Gjerdrum, Gulen, Hamar, Kristiansund, Kvam Herad, Lindesnes, Mandal, Marnadal, Moss, Nannestad, Oslo, Skaun, Skedsmo, Ski, Sunndal, Tysvær, Ullensaker, Vestnes, Våler og Ålesund. 
Følgende kommuner har opsjon på å benytte oss: Eidsvoll, Hurdal.